اصفهانی عزیز ، از دم قسطی بخر !!!

انواع لپ تاپ بصورت اقساطی (بدون کارمزد)

شرایط فروش اقساطی:
  • بدون نیاز به مبلغ نقد
  • اقساط 6 ماهه و منعطف (می توان به ازای هر دو یا سه ماه یک فقره چک داد)
  • با چک صیادی
  • ساکنین استان اصفهان